Wat is belangrijk bij het vergelijken van een AOV?

Informatie over de relevante variabelen die voorkomen bij het vergelijken van de AOV.

1. Verzekerde bedragen

De verzekerde bedragen zijn bedragen die u uitgekeerd krijgt in geval van arbeidsongeschiktheid.
Deze bedragen worden onderverdeeld in Rubriek A en Rubriek B.

Rubriek A en Rubriek B

 

  • Rubriek A is het verzekerd bedrag dat u in het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid uitgekeerd krijgt.
    U hebt de keuze om tot maximaal 80% van uw bruto jaarinkomen te verzekeren.
  • Rubriek B is het verzekerd bedrag dat u in de jaren ná het eerste jaar van arbeidsongeschiktheid krijgt.
    U hebt de keuze om tot maximaal 80% van uw bruto jaarinkomen te verzekeren.

2. Sommenverzekering of schadeverzekering

Een AOV kan een sommenverzekering of een schadeverzekering zijn.

Een sommenverzekering biedt een aantal voordelen ten opzichte van een schadeverzekering.
Dit verschil ligt in de controle van het inkomen en het te verzekeren bedrag.

Bij een AOV gebaseerd op een een sommenverzekering zal een verzekeraar géén correctie van de verzekerde bedrag(en) toepassen en/of het inkomen periodiek toetsen.

Correctiebepaling
Correctiebepaling houdt in dat de verzekeraar de verzekerde bedragen zal aanpassen wanneer deze bedragen niet overeenkomen met het opgegeven inkomen wat u bij het afsluiten van de AOV met de verzekeraar hebt afgesproken.

Voorbeeld
U claimt in 2022 op uw AOV welke u in 2009 hebt afgesloten. In 2009 verzekert u € 50.000,- per jaar, maar in het jaar dat u claimt (2022) is het bruto inkomen over de laatste 3 jaar ongeveer € 35.000,-. uw verzekerde bedragen worden verlaagd naar 80% van € 35.000,-.

De verzekeraar die een sommenverzekering hanteert zal het verzekerd bedrag in dit geval niet negatief corrigeren naar het verdiende inkomen van € 35.000,-. U krijgt uitgekeerd op basis van de in 2009 afgesproken verzekerde bedragen (€ 50.000,-).

Bij een schadeverzekering zal het inkomen wel getoetst worden en indien van toepassing worden gecorrigeerd.

N.b.: Als uw bruto inkomen hoger is de afgesproken verzekerde bedragen bij aanvang van de AOV, kunt u periodiek gebruik maken van het optierecht waarmee u de verzekerde bedrag(en) kunt verhogen.

Inkomenstoets
Een verzekeraar zal een AOV op basis van een schadeverzekering periodiek toetsen op het verdiende bruto inkomen.

Vaak dient u periodiek de inkomensgegevens aan te leveren om te bewijzen dat inkomen overeenkomt met het afgesproken verzekerd bedrag.

Voorbeeld
U verdient in 2014 € 50.000,-. Bij inkomenstoetsing in 2014 verdient u € 40.000,-.

De verzekerde bedrag(en) worden in dit geval evenredig gecorrigeerd. Als uw verzekerde bedrag(en) in 2014 nog 80% van € 50.000,- was, zullen de verzekerde bedragen in 2014 80% van € 40.000,- worden.

3. Vast tarief of leeftijdsafhankelijk tarief

U hebt de keuze uit twee tarieven:

1. Vast tarief (standaardtarief)
Hierbij betaalt u over de gehele looptijd van de AOV een vaste premie per jaar tot aan de eindleeftijd.

2. Leeftijdsafhankelijke tarief (combitarief)
U start met een lage premie, die jaarlijks stijgt. Als u een bepaalde leeftijd bereikt, blijft de premie voor de rest van de looptijd gelijk. Dit heet de omslagleeftijd.

Een leeftijdsafhankelijke tarief is gunstig voor bijvoorbeeld startende en jonge ondernemers. U hebt een lage initiële premie waardoor u meer financiële ruimte voor uw onderneming heeft in de beginjaren

4. Wachttijd (ook wel het eigen risicotermijn)

De wachttijd is de periode die u zelf financieel dient te overbruggen alvorens uw AOV uitkeert. U kunt zelf kiezen hoelang deze wachttijd is. De lengte van de wachttijd is van invloed op de hoogte van de premie. In verzekeringstermen wordt de wachttijd ook wel het eigen risicotermijn genoemd.

U heeft de keuze uit een wachttijd van 14, 30, 60, 90 of 180 dagen. In de regel geldt dat hoe langer de wachttijd is, hoe lager de premie.

Bepalen van uw wachttijd
Het bepalen van de wachttijd is van een aantal factoren afhankelijk.

Alst u bijvoorbeeld een goedverdienende partner of een spaarpotje heeft, zou u kunnen overwegen een langere wachttijd kiezen. Als u afhankelijk  bent van het inkomen uit uw onderneming is het verstandig om een korte wachttijd te kiezen.

5. Eindleeftijd

De eindleeftijd is de leeftijd waarop uw AOV afloopt. U hebt de keuze om de eindleeftijd zelf te bepalen, zolang deze leeftijd tussen de 50 en 65 jaar ligt.

Een AOV heeft als standaard eindleeftijd de datum waarop u 65 wordt. Voor beroepen met een relatief verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid kan de verzekeraar een lagere maximum eindleeftijd vaststellen. De gemaximeerde eindleeftijd kan 55 of 60 jaar zijn.

6. Beroepsarbeidsongeschiktheid en passende arbeid

Een AOV kan worden afgesloten op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid of passende arbeid. Bij  de beoordeling van arbeidsongeschiktheid zal de verzekeraar één van deze 2 criteria toepassen. Hier dient u een keuze te maken welk criterium u wenst. De keuze is van invloed op de hoogte van de premie.

Beroepsarbeidsongeschiktheid

Een AOV op basis van beroepsarbeidsongeschiktheid houdt in dat u in geval van arbeidsongeschiktheid wordt beoordeeld op basis van uw huidige beroep.

U wordt door de verzekeraar niet verplicht om bijvoorbeeld werkzaamheden op basis van uw opleiding en vroegere werkzaamheden te accepteren.

Let op: In de meeste voorwaarden wordt, ondanks het bovenstaande, wel bedongen dat u passende arbeid binnen de eigen onderneming aanvaardt.

Voorbeeld
U bent adviseur en u raakt arbeidsongeschikt aan uw benen. U kunt niet meer met de auto erop uit, de verzekeraar mag dan wel bepalen dat u administratief werk binnen uw eigen onderneming gaat doen.

Het bedrag waarover u inkomensverlies lijdt zal door de verzekeraar uitgekeerd worden.

Passende arbeid

Bij passende arbeid kan de de verzekeraar u verplichten om een vervangende functie buiten uw eigen bedrijf te accepteren in geval van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid.

De bepaling om een andere functie uit te voeren wordt aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:
• Uw krachten en bekwaamheden;
• Uw opleiding en vroegere werkzaamheden;
• Kan in redelijkheid van u verlangd worden andere beroepswerkzaamheden uit te voeren.

Voorbeeld
U bent adviseur en u heeft vroeger ervaring opgedaan als administratief medewerker. U raakt arbeidsongeschikt voor 40% en u kunt geen auto meer rijden voor uw werkzaamheden als adviseur. De verzekeraar kan u dan verplicht stellen om bij een kantoor in de buurt administratieve werkzaamheden te gaan uitvoeren.

Het bedrag waarover u inkomensverlies lijdt zal door de verzekeraar worden uitgekeerd.

7. Complete of beperkte dekking

AOV op basis van een complete dekking
Een AOV op basis van een complete dekking houdt in dat u van een inkomen verzekerd bent, ongeacht de oorzaak van arbeidsongeschiktheid. Iedere verzekeraar biedt een AOV aan op basis van complete dekking. U bent compleet verzekerd in geval van arbeidsongeschiktheid.

AOV op basis van een beperkte dekking
Een AOV op basis van een beperkte dekking is financieel voordeliger maar biedt een beperkte dekking.

Een beperkte dekking kan zijn dat u alleen een uitkering ontvangt wanneer u arbeidsongeschikt raakt door toedoen van een ongeval of door een ernstige ziekte.

Een AOV met een beperkte dekking is een geschikte variant voor jonge of startende ondernemers waarbij financiële flexibiliteit bij het starten van een onderneming van belang is.

8. Jaarlijkse stijging van verzekerde bedragen en uitkering

Verzekeraars bieden de mogelijkheid om de verzekerde bedragen jaarlijks met een vaste waarde te laten stijgen. Op deze manier houdt u de verzekerde bedragen in lijn met de koopkrachtontwikkeling.

Stijging van het verzekerde bedrag
U kunt een percentage kiezen waarmee het verzekerde bedrag jaarlijks stijgt.

Stijging van de uitkering
Mocht u arbeidsongeschikt raken dan wordt het verzekerde bedrag een uitkering.

U kunt een percentage kiezen waarmee de uitkering jaarlijks stijgt.

Mogelijkheden qua stijging
Sommige verzekeraars bieden de mogelijkheid om het verzekerd bedrag te laten stijgen met de CBS-index (Centraal Bureau van de Statistiek). Hierbij wordt het verzekerd bedrag jaarlijks aangepast volgens het stijgingspercentage van de CBS.

U kunt het verzekerd bedrag en uitkering ook laten stijgen met een vast percentage van 2% of 3%.

9.  Arbeidsongeschiktheidspercentage
Het arbeidsongeschiktheidspercentage is de bepalende factor of u recht hebt op een uitkering. Wanneer u claimt op uw uw AOV, beoordeelt een medisch adviseur de mate (ofwel percentage) van arbeidsongeschiktheid.

U hebt de keuze uit een percentage van 25% (maximale dekking), 45%, 55%, 65% of 80% (minimale dekking).

Kiest u een percentage van 25% dan keert de verzekeraar uit wanneer u door de medisch adviseur 25% of meer arbeidsongeschikt wordt verklaard. Kiest u een percentage van 80% dan keert de verzekeraar uit wanneer u door de medisch adviseur 80% of meer arbeidsongeschikt wordt verklaard.

10. Tijdelijke uitkeringsduur

Een aantal verzekeraars bieden een AOV met een tijdelijke uitkeringsduur aan. Dat wil zeggen dat de verzekering voor een korte tijd uitkeert in geval van arbeidsongeschiktheid. Bij de meeste verzekeraars is deze periode voor 5 jaar, maar er bestaan ook varianten waarbij een uitkering van 3 of 10 jaar kan gekozen worden. Het voordeel is terug te vinden in de prijs, maar het gevaar schuilt in de korte uitkeringsperiode in geval van arbeidsongeschiktheid.