Welk risico dek je af met een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Je inkomen verzekeren voor het geval je arbeidsongeschikt raakt.
Een geruststellende gedachte.

Wat is een AOV precies?
Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) verzeker je de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid.
Zo zorg je dat je geen inkomstenverlies lijdt en dat je onderneming kan blijven voortbestaan.

Sinds 1 augustus 2004 moet je zelf zorgen voor een verzekering, want de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen(WAZ) is afgeschaft. De premie hiervoor zat inbegrepen in de jaarlijkse belastingaanslag. Je kunt nu zelf bepalen of en hoe je de inkomensrisico’s   bij arbeidsongeschiktheid wil afdekken.

De beste manier om je tegen arbeidsongeschiktheid te verzekeren is door middel van een AOV. Deze verzekering sluit je af voor telkens vijf jaar. Per maand betaal je een premie. Mocht je dan arbeidsongeschikt worden, heb je onder bepaalde afgesproken voorwaarden recht op een maandelijkse uitkering.


Alternatieve opties
Omdat de premies voor een AOV best wel hoog zijn, hebben veel ondernemers de neiging om geen verzekering af te sluiten. Geen verstandige keuze, want als je niet verzekerd bent en je raakt arbeidsongeschikt heb je vaak alleen nog recht op een bijstandsuitkering.
Als je geen AOV wil, heb je de volgende alternatieve opties:
  • Je kunt zelf geld reserveren;
  • Je kunt een ‘individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering tegen collectieve voorwaarden’ afsluiten. Dit is mogelijk via diverse branche- en beroepsorganisaties. Ook organisaties voor zelfstandigen, zoals de Vereniging Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), CNV Zelfstandigen en FNV Zelfstandigen bieden hun leden deze mogelijkheid;
  • Je kan een vrijwillige Ziektewetverzekering en/of WIA-verzekering bij UWV afsluiten. Deze verzekering geldt als je vanuit een uitkering de start maakt naar zelfstandig ondernemerschap.


Vangnetregeling
Als je beroep een hoog risico op arbeidsongeschiktheid heeft, kan het zijn dat verzekeraars je niet willen verzekeren of dat de premies hoog zijn. In dit geval kan je gebruik maken van de vangnetregeling via de overheid. Hiervoor kan je in aanmerking komen als je:

  • als startende ondernemer moeilijk verzekerbaar blijkt door bijvoorbeeld een hoog risico op arbeidsongeschiktheid, en je je binnen drie maanden na de start van het bedrijf meldt voor de alternatieve verzekering bij een particuliere verzekeraar;
  • als zelfstandige na herkeuring weer volledig aan het werk kunt en daarmee je WAZ-uitkering verliest.
Let op: Acceptatie van de reguliere verzekering met uitsluitingen en/of duurdere premie lijkt op het eerste gezicht niet altijd aantrekkelijk, maar is toch soms het overwegen waard. De uitkeringsvoorwaarden van de gewone arbeidsongeschiktheidsverzekering kunnen namelijk gunstiger zijn dan die van de alternatieve verzekering.
Sommenverzekering of schadeverzekering
Een AOV kan een vooraf afgesproken bedrag uitkeren (sommenverzekering) of de opgelopen schade verzekeren (schadeverzekering). In het geval van een schadeverzekering zal het inkomen op het moment van arbeidsongeschiktheid wel getoetst en eventueel gecorrigeerd worden.