Werkwijze

De meeste verzekeraars maken gebruik van een tussenpersoon bij het aanbieden van een AOV.

Een tussenpersoon helpt u en adviseert u bij het kiezen en beheren van een AOV.

In het verleden betaalde u aan een tussenpersoon jaarlijks tot 17,5% provisie!

Per 1 januari 2013 zijn provisies op Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen afgeschaft. Daarmee zijn de premies ook naar beneden bijgesteld. Daarvoor in de plaats komt een directe beloning aan de adviseur.

AOV-Inkomensverzekering.nl fungeert ook als tussenpersoon voor de AOV, maar hanteert een nieuw verdienmodel. Zo betaald u een fee voor het advies en onderhoud van uw AOV polis. Het door ons gehanteerde tarief is zeer concurrerend te noemen.

Zo betaalt u eenmalig een vergoeding van € 525,- (geen BTW) en een maandelijkse vergoeding van  € 20,00* excl. BTW)

*) Prijspeil 2014, dit bedrag wordt jaarlijks volgens het CBS prijsindex geïndexeerd

Besparing
Door het betalen van een fee bij AOV-Inkomensverzekering.nl in plaats van (in het verleden) provisie, bespaart u gemiddeld
€ 17.000,- op een AOV over de gehele looptijd van de verzekering.

Verzekeraar
De verzekeraar verzekert u tegen arbeidsongeschiktheid. Als u arbeidsongeschikt raakt, en u wordt door de verzekeraar niet meer in staat geacht om (gedeeltelijk) functioneel in uw bedrijf werkzaam te zijn, ontvangt u een uitkering van de verzekeraar.