AOV voor Zelfstandigen

Na het afschaffen van de “Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen”
staan zelfstandigen er alleen voor wanneer zij arbeidsongeschikt raken.

Ze kunnen niet bij de overheid aankloppen voor een uitkering, zoals een werknemer in loondienst dat zou doen. Ondanks de enorme risico’s (1 op de 10 ondernemers wordt per jaar arbeidsongeschikt) is maar de helft van de ondernemers verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De redenen hiervoor zijn dat ondernemers vaak het idee hebben dat hun niks zal overkomen en dat de verzekering voor arbeidsongeschiktheid behoort tot de duurdere. Maar wanneer het noodlot toch toeslaat zal dit enorme problemen opleveren. Op dat moment kan een ondernemer alleen maar aanspraak maken op de bijstand (wanneer je eigen verdiende geld op is). Dit zal verstrekkende gevolgen hebben voor het inkomen en de continuïteit van het bedrijf.


Dekking arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt het eventuele wegvallen van het eigen inkomen. Op wat voor manier je arbeidsongeschikt geworden bent is meestal niet relevant, dit hoeft niet werk gerelateerd te zijn. Ook wanneer je privé arbeidsongeschikt raakt zal de verzekering uitkeren. En ook bijvoorbeeld bij zwangerschap.
De arbeidsongeschiktheidsverzekering is geen standaard pakket, het is een erg complexe verzekering. Er zijn vele opties mogelijk die per geval aanpasbaar zijn. Aanpasbare opties zijn bijvoorbeeld:

Verzekerde som: 80% van het huidige inkomen is gangbaar

  • Eigen risico: 1 maand is gangbaar
  • Stijging verzekerd inkomen: bijvoorbeeld inflatiecorrectie
  • Uitkeringsdrempel: de norm is 25% arbeidsongeschikt
  • Eindleeftijd: wanneer wordt er uitgekeerd en hoelang
  • Wel of niet verzekeren voor beroepsarbeidsongeschiktheid: wanneer het eigen beroep niet meer uitgeoefend kan worden moet er gezocht worden naar ander werk

Wij kunnen u hierin adviseren, aangezien het hier om een erg complexe verzekering gaat met veel mogelijkheden. Het is per persoon verschillend waar hij de nadruk op wil leggen bij de verzekering.

Tarieven Arbeidsongeschiktheid
Verzekeringsmaatschappijen werken met verschillende tarieven voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een 45 jarige metselaar zal een veel hoger tarief moeten betalen dan een jonge internet ondernemer, aangezien deze veel hogere risico’s heeft op arbeidsongeschiktheid. De verzekeraar is bij de arbeidsongeschiktheid verzekering niet verplicht om iemand aan te nemen. Het kan zijn dat je een medische test moet ondergaan, zodat de risico’s in kaart gebracht kunnen worden.